19 listopada 2019 roku odbyła się wycieczka do Urzędu Gminy w Ostrowie, której celem było zapoznanie uczniów klasy VIII z funkcjonowaniem i pracą urzędu. Przewodnikiem i mentorką była sekretarz gminy pani Agnieszka Sochacka, która w przystępny i ciekawy sposób przedstawiła zadania gminy poprzez działające w niej referaty. Dzięki temu uczniowie wiedzą już jakie sprawy można załatwić w urzędzie – od zameldowania, wydania dowodów osobistych poprzez sprawy cywilne, podatki, pomoc społeczną, świadczenie 500 plus, gospodarowanie odpadami i selektywnym wywozem śmieci. Uczniowie najbardziej byli zadowoleni ze spotkania z Wójtem Gminy Ostrów – p. Grzegorzem Ożogiem, któremu przedstawili swoje postulaty na piśmie w formie projektów edukacyjnych przygotowanych na lekcji wos – u pod kierunkiem pani Sabiny Pelc.
Pan wójt wszystkie postulaty potraktował bardzo poważnie i obiecał, że już cześć z nich jest w trakcie realizacji np. rozbudowa Domu Kultury w Kamionce, gdzie powstała sala widokowa i małe kino.
Pan wójt zachęcił wszystkich do odwiedzin w urzędzie, który zawsze służy wszystkim mieszkańcom gminy. Należy podkreślić, że wycieczka była również jednym z zadań realizowanych w ramach doradztwa zawodowego szkoły.
Dziękujemy panu Wójtowi Grzegorzowi Ożogowi oraz pani Sekretarz Agnieszce Sochackiej za miłe spotkanie!

Opiekunowie wyjazdu: Sabina Pelc, Anna Jemioło