TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA I

 

     Poniedziałek        Wtorek           Środa          Czwartek       Piątek

   1.      w-f                          w-f                 ed. wcz.           ed. wcz.          ed. wcz.

   2.     ed. wcz.                  ed. wcz.          ed. wcz.           ed. wcz.          ed. wcz.

   3.     ed. wcz.                  ed. wcz.          ed. wcz.           ed. wcz.          w-f

   4.     ed. inf.                     j. ang.             j. ang.               religia            ed. muz.

   5.    religia                                             ed. plast.

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA II

 

     Poniedziałek        Wtorek           Środa              Czwartek          Piątek

1.         w-f                          w-f                  ed. pol.              ed. pol.                ed. pol.

2.        ed. pol.                   ed. pol.            ed. przyr.          ed. mat.              ed. mat.

3.        ed. mat.                 religia              religia                 j. ang.                  w-f

4.        ed. przyr.              ed. mat.          ed. mat.              ed. inf.                ed. muz.

5.        j. ang.                    ed. tech.          ed. plast.

 

 

                                           TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA III

 

     Poniedziałek        Wtorek           Środa              Czwartek          Piątek

1.         w-f                          w-f                  ed. pol.              ed. pol.                ed. pol.

2.        ed. pol.                   ed. pol.            ed. przyr.          ed. mat.              ed. mat.

3.        ed. mat.                 religia              religia                 j. ang.                  w-f

4.        ed. przyr.              ed. mat.          ed. mat.              ed. inf.                ed. muz.

5.        j. ang.                    ed. tech.          ed. plast.

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA IV

 

Poniedziałek        Wtorek             Środa                    Czwartek                Piątek

1.       j. polski                 j. polski            j. polski                  plastyka                j. polski

2.       j. ang.                    j. ang.               j. polski                  religia                    godz. wych.

3.        w-f                          w-f                matematyka            w-f                          j. ang.

4.     matematyka         muzyka               w-f                      matematyka          technika

5.     historia                  przyroda                                         informatyka           matematyka

6.                                       religia                                             przyroda

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA V

 

Poniedziałek                  Wtorek                   Środa                  Czwartek                 Piątek

1.           j. polski                 matematyka            j. polski                   matematyka            historia

2.             w-f                         geografia              matematyka            j. ang.                       j. polski

3.       matematyka                  j.ang.                        w-f                       religia                     biologia

4.            j. ang.                         j. pol.                     religia                    j. polski                    informatyka

5.           technika                   muzyka                   w.d.z                     w-f                                w-f

6.           plastyka                  godz. wych.                                            historia

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VI

 

     Poniedziałek            Wtorek               Środa                  Czwartek                  Piątek

1.       przyroda                   historia             matematyka              j. polski                      j. polski

2.       j. polski                 matematyka           j. polski                    matematyka             j. ang.

3.       j. angielski                 muzyka               j. polski                     przyroda                  matematyka

4.       zaj. tech.                       w-f                    plastyka                       w-f                         historia

5.      matematyka             j. polski                    w-f                        zaj. komp.                  przyroda

6.          w-f                        godz. wych.              religia                        j. ang.

7.        religia

 

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VII

 

     Poniedziałek        Wtorek          Środa              Czwartek           Piątek

1.        j. niem                 j. polski            chemia                  fizyka                 matematyka

2.      historia                 biologia           matematyka         chemia               j. niem

3.      biologia                 religia               j. polski                j. polski              j, ang.

4.      j. ang.                 matematyka        j. polski                fizyka                 fizyka

5.     j. polski                  muzyka              historia              plastyka              informatyka

6.    matematyka            j. ang.                 w-f                        w-f                   religia

7.        w-f                          w-f                    religia                 godz. wych         geografia

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – KLASA VIII

 

     Poniedziałek        Wtorek           Środa              Czwartek         Piątek

1.       w-f                       biologia                j. ang.                  chemia              j. niem.

2.       j. niem.               j. polski                chemia               fizyka               matematyka

3.     w-f                         dor. zaw.            matematyka        j. ang.                 j. ang.

4.      j. polski                 historia               w-f                       historia              w-f

5.        j. polski               matematyka       religia                j. polski             geografia

6.      j. ang.                      wos                     j.polski                wos                   EDB

7.      matematyka         godz. wych.       informatyka                                   religia