Dyrektor szkoły – Karol Świniuch

Pedagog szkolny , świetlica , doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna – Anna Jemioło

Oddział przedszkolny – dzieci 3 i 4 – letnie –   Anna Marć

Oddział przedszkolny – dzieci 3 i 4- letnie, świetlica –  Monika Kozak

Oddział przedszkolny  – dzieci 5 i 6-letnie – Domicela Wojna
Klasa I – Renata Paszkiewicz
Klasa II – Edyta Szpara
Klasa III – Dorota Król
Klasa IV – Agnieszka Draus
Klasa V – Anna Nogaj – Kogut
Klasa VI – Roksana Haratyk
Klasa VII – Iwona Popek
Klasa VIII – Sabina Pelc
Przyroda ,Historia,WOS – Sabina Pelc
Matematyka, informatyka – Barbara Mech
Matematyka- Marta Pluta
Chemia – Anna Kania
Geografia ,Fizyka , EDB – Małgorzata Boruta 
Język polski , biblioteka-  Anna Nogaj-Kogut 

Język polski , biblioteka , terapia pedagogiczna-  Agnieszka Draus

Język angielski   –  Roksana Haratyk

Wychowanie fizyczne, technika – Iwona Popek

Wychowanie fizyczne – Marta Ziobrowska

Religia,wychowanie do życia w rodzinie – Marta Wolak

Religia  – ksiądz Józef Pajor
Muzyka – Ryszard Niewiarowski
Plastyka – Dorota Król
Biologia – Karol Świniuch