Szkoła w Ociece powstała w 1860r, którą prowadził ks. Jakub Kałatowicz. W okresie międzywojennym była to placówka dwuklasowa, kierowana przez Ludwika Kiernickiego. W 1943r. szkoła została zamieniona na magazyn materiałów budowlanych. W kronice szkoły odnotowano, że pierwszą szkołę tutaj założono, wznosząc na parceli ofiarowanej przez hr. Romera drewniany dom nieopodal kościoła. Dopiero w roku 1887 zbudowano z cegły obiekt szkoły, mieszczący dwie klasy i mieszkanie kierownika. W tym czasie do szkoły uczęszczało średnio 80 uczniów.W miarę dopływu uczniów ze Zdżar i Kamionki obiekt stał się ciasny i w roku 1913 przystąpiono do rozbudowy, którą ukończono w 1917r. wzbogacając o kolejne dwie izby. Spotykamy w źródłach przekaz o istnieniu w roku 1914 szkoły powszechnej, w której uczył Jan Stachnik oraz trzy siły nauczycielskie, a liczba uczniów sięgała ponad 250. W okresie międzywojennym, kiedy w sąsiednich miejscowościach uruchomiono szkoły, spadła znacznie liczba uczniów. Okres okupacji był tragiczny dla obiektu szkoły ze względu na lokalizację poligonu i późniejsze działania frontowe, budynek uległ zniszczeniu w 80%. Po przejściu frontu niemożliwym było nauczanie, więc dzieci skierowano do szkoły w Ociece Woli, a tu przystąpiono do odbudowy obiektu. Pod koniec 1945r. dwie sale były gotowe, a kierownictwo placówki sprawowała wówczas siostra zakonna Honorata Kaśków. Od lutego 1946 władze oświatowe przydzieliły drugą nauczycielkę, a wkrótce kolejną. Po powrocie uczniów z Woli nastąpiły działania konkurencyjne, gdyż tamtejsi rodzice chcieli u siebie zachować szkołę siedmioklasową, a władze podjęły decyzję o lokalizacji pełnoklasowej placówki właśnie w Ociece. W roku szkolnym 1948/1949 kierowanie placówką przejął Wojciech Pojasek. W następnym roku kierownikiem został Tadeusz Synowski przy stanie 183 uczniów. W 1957r. kierownictwo objęła Alina Witek. W tym czasie ogrodzono posesję szkoły siatką, wykonano studnię i obiekt sanitarny. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe pozycje do 2 tys. woluminów. W 1964r. do szkoły uczęszczało 207 dzieci, w tym do starszych klas uczniowie z Blizny i Zdżar. W latach 70. XXw. dyrektorem szkoły przez kilka lat był Tadeusz Marek, również dyrektor szkoły w Zdżarach. W 1977 budynek szkoły w Ociece uległ całkowitemu spaleniu, a pozostałe zwęglone ściany rozebrano. Przez kilkanaście lat trwała budowa nowego obiektu, wówczas naukę prowadzono w obiekcie gromadzkim i w remizie miejscowej OSP.          Z biegiem lat wzniesiono nowoczesny obiekt szkoły przy bocznej drodze w kierunku Blizny. Obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nosi imię ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.