Przewodnicząca: Emilia Suchy

Zastępca: Izabela Hals

Skarbnik: Wiktoria Pawełek

Sekretarz: Olga Perlik