Ich mogiłą ten wzgórek gdzie trawa święta
gdzie drzewa szumią o pojednaniu
gdzie płacze kamień i błaga o pamięć.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece wzięli udział w uroczystości patriotycznej na Górze Śmierci w Pustkowie. Data nie została wybrana przypadkowo ponieważ 17 września 1939 roku to dzień napadu Rosji na Polskę czyli początek wojny z Rosją Sowiecką. Uczniowie uczcili pamięć poległych wierszem, pieśnią i modlitwą. Złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku pomordowanych Polaków, Rosjan i Żydów.