Stefanie, Patronie Nasz czuwaj nad nami jak Błogosławiony Dobry Anioł Stróż dany nam z Nieba!!!
W tym roku Święto Patrona było tematycznie związane z beatyfikacją Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, tak długo przez wszystkich wyczekiwaną, która 12.09.2021 stała się faktem.
Hasłem przewodnim uroczystości był słowa Kardynała:
„Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi.
Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.”
Rzeczywiście Bóg obiera dla każdego z nas inną drogę, którą zmierzamy, zwykle nie jest to droga łatwa, czasami bywa wyboista, czasami kolcami usłana, czasami upadamy , ale idziemy dalej.
Wielki Prymas uczy jak być autentycznym świadkiem Chrystusa wśród ludzi, jak służyć Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Świętość Jego bowiem na dzisiejsze czasy trudne i niepewne, wskazuje najprostszą drogę do Boga przez Maryję, której zaufał bezgranicznie czyniąc z Niej Najlepszą Matkę i Królową Polski.
Święto Patrona rozpoczęło się o 9 godz. mszą świętą, którą celebrował ks. Józef Pajor, proboszcz Parafii Ocieka pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Następna część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie dyrektor szkoły pan Karol Świniuch powitał wszystkich zaproszonych gości na czele z Wójtem Gminy Ostrów panem Grzegorzem Ożogiem. Część artystyczna, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Ociece pod przewodnictwem pani Sabiny Pelc nawiązywała do wielkiej drogi Błogosławionego ukazując jednocześnie, że każdy człowiek dzięki pracy, zmaganiu się ze swymi słabościami, a przede wszystkim miłości, którą daje innym odnajduje sens życia i staje się aniołem. Oprawa muzyczna, za którą był odpowiedzialny pan Ryszard Niewiarowski, sprawiła, że poczuliśmy jakby nagle świat się zatrzymał. Piękna dekoracja – wymowny fotel Prymasa oraz białe anioły, były ilustracją dopełniającą całość uroczystości, przenoszącej nas w inny wymiar czasu i przestrzeni.
Nad koordynacją całości uroczystości czuwała pani Anna Jemioło.
Kolejnym punktem programu było podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Aniele Boży Stróżu Mój”, na który wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac. Za konkurs była odpowiedzialna pani Dorota Król. Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody z rąk pana wójta.
Dyrektor szkoły na koniec życzył wszystkim , aby każdy odnalazł tę właściwą drogę dla siebie.