Tegorocznym hasłem Święta Patrona naszej szkoły, które obchodziliśmy 1.X. 2019 r., były słowa : „ Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali.” Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym, a następnie cała społeczność szkolna oraz przybyli goście obejrzeli występy przygotowane przez naszych uczniów oraz absolwentki gimnazjum : Patrycję Perlik, Joannę Cwanek i Klaudię Kluk.
Został także odczytany wiersz p. Sabiny Pelc, napisany specjalnie na tę rocznicę. Znamienny cytat , który pozostał w naszej pamięci brzmi :
„ Prawdziwy Kardynał
staje i wskazuje Ci prostą drogę,
pośród innych krętych
nie ludzi każe słuchać
lecz Boga…”
Kolejnym punktem uroczystości była prelekcja p. Jacka Magdonia, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej dotycząca Prymasa Tysiąclecia w odniesieniu do tła historycznego w dziejach Polski. W dalszej części dyrektor szkoły p. Karol Świniuch wręczył uczniom nagrody za udział w szkolnym konkursie plastycznym ph. „ Stefan Wyszyński w Komańczy” .
Należy podkreślić, że nagrody dla dzieci i młodzieży zostały ufundowane przez Wójta Gminy Ostrów p. Grzegorza Ożoga oraz Posła na Sejm p. Kazimierza Moskala. Ponadto biblioteka szkolna wzbogaciła się o trzy cenne egzemplarze książek: „ Nowenna”, „ Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia” ofiarowane przez p. Martę Szybałę byłą dyrektor szkoły oraz „100 Polskich Legionistów” od ks.kanonika Jana Gaworczyka, byłego proboszcza parafii w Ociece
Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście 16 rok z rzędu świętowali w tym dniu pełnym radości i optymizmu wpatrując się w postać Czcigodnego Sługi Bożego.