17 X uczniowie naszej szkoły spotkali się z misjonarzem, księdzem Markiem Pawełkiem. Ksiądz Marek już od wielu lat jest na misji w Brazylii, w miejscowości Umburans w regionie Bahia. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści o Brazylii i pracy misyjnej. Brazylia jest około 27 razy większa od Polski. W regionie, w którym pracuje jest gorący, suchy klimat cały czas świeci słońce i bardzo rzadko pada deszcz. Miejscowa ludność zbiera deszczówkę do wielkich zbiorników. Woda ta ma wystarczyć mieszkańcom na cały rok. Parafia składa się z 28 wsi, z których najdalsza odległa jest o około 80 km. Ksiądz Marek prowadzi przedszkole i szkołę. Tu oprócz nauki dzieci otrzymują posiłek. Dla niektórych jest to jedyny posiłek w ciągu dnia. Podstawą diety są groch i kukurydza. Odpust w parafii trwa 10 dni. Jest to wydarzenie nie tylko religijne, ale i kulturalne, któremu towarzyszą imprezy i występy. Ksiądz Marek opowiadał również o niebezpiecznych zwierzętach, czyli tarantulach i skorpionach, które licznie występują na tych terenach.
Serdecznie dziękujemy księdzu Markowi za to bardzo ciekawe spotkanie.