Hej z radością błyszczą oczy
i szczęśliwe mamy miny,
bo wakacje się skończyły
i do szkoły przychodzimy.

My się szkoły nie boimy
choć tu praca czeka nas.
Śmiało do niej więc kroczymy,
bo nauki przyszedł czas.

Zgodnie z tradycją 20 września 2016r. pierwszoklasiści uczestniczyli w akcie pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Ociece. W uroczystości wzięli udział rodzice, nauczyciele oraz uczniowie klas starszych. Podczas akademii uczniowie klasy I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki, prezentowali to, co już potrafią. Uczniowie klas wyższych pomagali młodszym kolegom prowadząc ich przez kolejne etapy uroczystości aż do ślubowania. Uroczystość dopełnił śpiew chórku szkolnego. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów naszej szkoły przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez panią dyrektor Martę Szybała. Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone, świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz uczniowskich biretach. Wzorowo zdały swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne miano ucznia Szkoły Podstawowej w Ociece. Życzymy wszystkim pierwszakom sukcesów w nauce oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.