Dnia 9.09.2019r. w naszej szkole odbyła się niezwykła akcja wspólnego czytania, zainicjowana przez Parę Prezydencką RP, która wskazała następujące utwory literackie: „Dobra Pani” – Eliza Orzeszkowa;„Dym” – Maria Konopnicka;„Katarynka” – Bolesław Prus;„Mój ojciec wstępuje do strażaków” w: „Sanatorium pod Klepsydrą” – Bruno Schulz;„Orka” – Władysław Reymont;„Rozdzióbią nas kruki, wrony” – Stefan Żeromski;„Sachem” – Henryk Sienkiewicz;„Sawa” w: „Pamiątki Soplicy” – Henryk Rzewuski.Na tegorocznej liście znalazło się aż osiem nowel, gdyż w tym roku akcję tę obchodziliśmy ósmy raz.

Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.Dzieci i młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchali fragmentów wybranych dzieł, które odczytali:

– p. Karol Świniuch – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ociece;
-p. Zofia Żądło – emerytowana nauczycielka, przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Ostrowie;
– p. Wanda Zielińska – sołtys wsi Zdżary;
– p. Sabina Kipa – przewodnicząca Rady Rodziców SP w Ociece, bibliotekarz GBP w Ociece;
– p. Sabina Pelc – nauczycielka, poetka, autorka bajek dla dzieci.
Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zaowocuje dalszą współpracą, a także stanie się naszym corocznym rytuałem, który będziemy solidnie pielęgnować, a grono zaproszonych gości stale będzie się powiększać.
Inicjatorkami spotkania była p. Sabina Pelc, p. Agnieszka Draus oraz p. Anna Jemioło.