O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece

w dniach 05.03.2019r. – 29.03.2019r. ogłasza

        zapisy dzieci 3 i 4-letnich (urodzonych w 2015r. – 2016r.)

oraz zapisy dzieci 5 i 6-letnich (urodzonych w 2013r. – 2014r.)

do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Placówka przyjmuje deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłoszenie się do nauczycielek Oddziałów Przedszkolnych w celu pobrania i wypełnienia deklaracji lub wniosku rekrutacyjnego.

cloud

Przypomina się rodzicom o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich, ur. w 2013r.