Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Jego głównym celem jest pokazanie światu problemów osób niepełnosprawnych z którymi te borykają się na co dzień (np. kwestie związane z barierami architektonicznymi). Święto ma także pomóc we włączaniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne i traktowaniu ich na równi z osobami pełnosprawnymi. Niepełnosprawność nie jest wyrokiem, ale ograniczeniem z którym można doskonale funkcjonować i w pełni korzystać z życia społecznego.

Na koniec piękny filmik, który uczy pokory i daje do myślenia. Dostępny w wersji angielskiej, ale jego sens zrozumiały jest bez słów.