Dnia 24 września 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej ph „Ojczyzna ma, tyle razy we krwi skąpana”. Udział w nim wzięli reprezentanci wszystkich szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z terenu całej gminy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Izabela Nogaj, Julia Jaksan, Julia Mech i Jakub Skiba. Recytatorzy wykazali się doskonałymi zdolnościami oratorskimi. Rywalizacja była zacięta, a poziom wyrównany. Komisja konkursowa w składzie: pani Ewa Ferfecka, pani Anna Kocan, pani Lidia Szymanek, pani Agnieszka Draus i pan Ryszard Gaber wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Izabela Nogaj                                                                                                                                                          II miejsce – Lena Popek                                                                                                                                                          III miejsce – Julia Jaksan

Przyznano także wyróżnienia dla: Amelii Kocan, Stanisława Śliwińskiego, Marceliny Dłużeń, Oliwii Ferfeckiej, Martyny Bieszcz i Radosława Łącały. Pieczę nad całym konkursem sprawowała jego organizatorka Anna Nogaj-Kogut. Dyrektor naszej szkoły pani Marta Szybała wręczyła laureatom dyplomy, a wszystkim pozostałym uczniom i ich opiekunom pamiątkowe podziękowania. Zwycięzcy będą mieli okazję przedstawić swoje umiejętności dn. 28 września 2018r. podczas uroczystości 15 rocznicy nadania imienia Prymasa Tysiąclecia szkole w Ociece. Przyznane zostaną wówczas również nagrody dla zwycięzców w/w konkursu.

 

„Całym mym sercem, duszą niewinną                                                                                                                                        kocham tę świętą ziemię rodzinną,                                                                                                                                                  na której moja kołyska stała                                                                                                                                                                 i której dawna karmi mnie chwała”.