Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece informuje, że w przedsionku budynku szkoły (od strony dawnego gimnazjum) znajduje się skrzynka na wnioski o przyjęcie dzieci do Oddziałów Przedszkolnych oraz uczniów do klasy I SP Ocieka. Rodzice, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć tej dokumentacji mogą dokonać tego we wyżej wskazany sposób.