Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece informuje,
że 1,2 oraz 6 kwietnia 2021 r.
są dniami wolnymi od zajęć.