Dyrektor SP- Ocieka zawiadamia, że w dniu
17 września 2019 r., o godz.17 00 w budynku szkoły odbędzie się spotkanie z rodzicami.