Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece przypomina,
że zapisy dzieci do Oddziałów Przedszkolnych
trwają do 31 marca 2021 r,
natomiast uczniów do klasy I do 9 kwietnia 2021 r.