Dnia 2 września 2019 roku trzeba było pożegnać słoneczne wakacje i przygotować się do nowych obowiązków. Uroczystość zgromadziła: nauczycieli, rodziców, uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas również ks. proboszcz tutejszej parafii – Józef Pajor oraz Wójt Gminy Ostrów Pan Grzegorz Ożóg, który przedstawił Karola Świniucha jako nowego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece, tym samym życząc mu wielu sukcesów zawodowych na zajmowanym stanowisku.
Dyrektor szkoły serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności dzieci ze Żdżar, które ze względu na likwidację tamtejszej szkoły stały się członkami ocieckiej społeczności szkolnej.
Nowy gospodarz szkoły w swoim przemówieniu podkreślił, że przed nami kolejny wyjątkowy rok: dla niego samego czas wielu wyzwań, nowych zadań, realizacji własnych celów, dla najmłodszych uczniów czas kiedy po raz pierwszy zasiądą do szkolnych ławek, nadmienił również, że przed wyborami dalszego etapu kształcenia stanie klasa VIII.
Dyrektor powiedział , że ważne jest, aby po 10 miesiącach nauki, każdy mógł przyznać, że nie był to czas stracony, a wręcz przeciwnie – przyniósł wiele sukcesów dydaktycznych, sportowych, zaowocował rozwojem osobistym.
Następnie miała miejsce krótka lekcja historii, zaprezentowana przez panią Sabinę Pelc, która nawiązała do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wydarzenia z tego okresu porównała do czerwonych korali jarzębiny. Jej wymowną naukę wspierali recytacją wierszy uczniowie klasy 6: Jakub Skiba oraz Filip Furmanek.
Na zakończenie uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.