II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy ✒️
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach od kilku lat organizuje konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego. 6 marca br. odbył się po raz drugi Powiatowy Konkurs Przyrodniczy. Celem konkursu było popularyzowanie nauk przyrodniczych wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań z zakresu biologii, chemii⚗️, fizyki, geografii⛰️ oraz motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 32 zadań i obejmującego zagadnienia z biologii, chemii, fizyki i geografii (z każdego przedmiotu po 8 zadań). Do rywalizacji przystąpili uczniowie z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa im. świętego Jana Pawła II w Gliniku,
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej,
Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Sędziszowie Małopolskim.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
1 miejsce: Filip Lubelczyk ze Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej (opiekun pani Barbara Wiktor),
2 miejsce: Kamil Misiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece (opiekun pan Karol Świniuch),
3 miejsce: Antonina Rojek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach (opiekun pani Anna Chodak).
Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty powiatu ropczycko – sędziszowskiego pana Witolda Darłaka.
Wszyscy startujący w konkursie otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczała pani Sylwia Borowska – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.
Serdecznie gratulujemy laureatom a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie☺️.