Dnia 19 września 2017 roku z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Kozodrzy na Górze Śmierci w Pustkowie  w uroczystym apelu oddaliśmy hołd poległym
w obronie Ojczyzny w 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej i najazdu Armii Czerwonej na Polskę. W tym miejscu przypomnieliśmy bohaterską obronę Westerplattę, miejsca przymusowej pracy Polaków oraz  ich  bohaterska obronę Ojczyzny, podkreślając jak cennym darem  i zarazem kruchym
w dzisiejszym świecie jest pokój. Modlitwę za pomordowanych i pokój na świecie poprowdził ks. Rafał Głowacki , delegacje ucniów złożyły kwiaty i zapaliły zniacz.

..”bo łez było za dużo

i odtrąconych rąk w potrzebie

dlatego błagam o pokój

o czystość serc

dla mnie, i dla Ciebie..”

Druga wojna światowa przeszła do historii jako największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wojnę tę wywołały zbrodnicze siły faszyzmu
i militaryzmu, które znalazły podatny grunt dla swego rozwoju w Niemczech, Włoszech i Japonii. Państwa bloku faszystowskiego, dążąc do panowania nad światem, postawiły sobie za cel nie tylko ujarzmienie, ale i – jak Niemcy hitlerowskie -zniszczenie całych narodów.

„…Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
Po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
Wśród odwróconych plecami i obalonych w proch”…

Beata Babiarz