Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 16 osób, ludzie stoją, ludzie siedzą i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie siedzą i w budynku