Brak dostępnego opisu zdjęcia.
6 listopada odbyło się uroczyste PASOWANIE NA UCZNIA.
Dzieci z klasy I zaprezentowały program artystyczny i złożyły ślubowanie:
„ Ja uczeń klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece ŚLUBUJĘ:
Być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy.
Szanować nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów,
Postawą swoją sprawiać radość nauczycielom i rodzicom by wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka.”
Po ślubowaniu Pan Dyrektor Karol Świniuch pasował każde dziecko na ucznia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.