Uczniowie naszej szkoły na zajeciach korzystają i pracują z pomocami dydaktycznymi zakupionymi w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i książka

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie uczą się i tabela

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie uczą się i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie uczą się i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie uczą się i tekst „Sp DYPLZM DYPLOM CONSS YPLOM DYPLOM DYPLOM เมส้นส DYPLOM, DYPLOM DYPLOM DYPLOM MPLOM 해리소 DYPLOM DYPLOM. EELESE DYPLOM DYPLOM”

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i przymiar

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie uczą się, szachy, telefon, tabela i tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie uczą się

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i uczy się