Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją, na świeżym powietrzu i tekst „STAV PIEŁU SZKOŁA Sienki PODSTAWOWA SKRZ W d n GMINA OSTRÓW foto: M.SURMAN”

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i ludzie stoją