Dnia 8 maja 2023 r. w ramach obchodów Dnia Strażaka oraz Dnia Bibliotekarza i Bibliotek naszą szkołę odwiedzili: strażacy z OSP Ocieka wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, a także panie: Marzana Jaksan oraz Sabina Kipa, bibliotekarki z CKiB Gminy Ostrów.
Dla uczniów starszych klas przygotowano pokaz działań bojowych, musztry oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta mieli możliwość sprawdzenia swoich sił i umiejętności na specjalnie przygotowanych torach przeszkód, jak również w udzielaniu pierwszej pomocy. Najmłodsze dzieci zostały zapoznane z wyposażeniem wozów bojowych oraz mogły zobaczyć i samodzielnie sprawdzić działanie hydronetek. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-4 wysłuchały czytanych przez panie bibliotekarki utworów o tematyce strażackiej pt. „ Jak Wojtek został strażakiem” autorstwa Czesława Janczarskiego oraz „ Pali się” Jana Brzechwy. Dla całej społeczności szkolnej zostały przygotowane dodatkowe atrakcje w postaci : dmuchańców, przekąsek tj. wata cukrowa, lody, słodycze , a także grillowane kiełbaski.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece p. Karol Świniuch składa serdeczne podziękowania za zorganizowanie tego dnia dla :
• Wójta Gminy Ostrów p. Grzegorza Ożoga
• Przewodniczącego Rady Gminy Ostrów , a zarazem opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej p. Rafała Nędzy
• Radnego Gminy Ostrów p. Bogusława Malikowskiego
• Druhów OSP Ocieka na czele z prezesem p. Tomaszem Bezarą
• Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów wraz z p. Marzeną Jaksan i p. Sabiną Kipą
• Koła Gospodyń Wiejskich w Ociece na czele z prezesem p. Elżbietą Serafin – Marszałek