28 września 2018r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece obchodziła 15 rocznicę nadania Szkole imienia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cała społeczność szkolna zgromadziła się na mszy św. w kościele, a następnie udała się do budynku szkoły na uroczyste obchody tego znamiennego święta. Najpierw pani dyrektor Marta Szybała wraz z delegacją tj. wójtem gminy Ostrów p. G. Ożogiem, sołtysem wsi Ocieka p. J. Podjaskiem, radnym wsi Ocieka p. W. Surmanem, przedstawicielem Rady Pedagogicznej p. I. Popek oraz członkiem Samorządu Uczniowskiego I. Nogaj złożyła kwiaty przy popiersiu Prymasa Tysiąclecia, a w dalszej kolejności odbyła się część artystyczna wraz z przypomnieniem historii nadania imienia sprzed 15 lat, którą przygotowali uczniowie i nauczyciele. Na jubileusz ten przybyli: wójt gminy Ostrów – p. G. Ożóg, dyrektor ZOJO p. B. Wójcik, radny powiatowy M. Dwojak, radni i sołtys wsi Ocieka, księża parafii Ocieka oraz Witkowice, a także nauczyciele emeryci i rodzice uczniów. Pani dyrektor dokonała podsumowania Gminnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej ph „Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana” oraz Szkolnego Konkursu Plastycznego ph „Kocham Cię Polsko – Ojczyzno moja”, rozdając dyplomy i nagrody rzeczowe. Laureatki trzech pierwszych miejsc zademonstrowały swe umiejętności deklamując wiersze. Dzień ten był dla nas pełen pozytywnych emocji. Świadczył o tym, jak ważne jest kultywowanie pamięci o tej wielkiej chwili sprzed kilkunastu lat, jak również pielęgnowanie wartości oraz poglądów, które głosił nasz autorytet – Kardynał Stefan Wyszyński.