I N F O R M A C J A


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Ociece informuje o trwających zapisach
do oddziałów przedszkolnych oraz
do klasy I Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2024/2025

 

  • Składanie  wniosków do oddziałów przedszkolnych – 12.02. – 01.03. 2024 r.
  • Składanie wniosków do klasy I w/w szkoły – 04.03. – 15.03.2024 r. 

 

Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne:

Zarządzenie Nr 03 2024 w sprawie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenia jej przewodniczącego

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2024

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2024

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I 2024

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I 2024

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA MIESZKAJĄCEGO POZA OBWODEM SZKOŁY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ