Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice!
W tych trudnych czasach dzielimy się z Wami słowami wiersza – smutnego i pełnego refleksji, ale dającego Nadzieję. Niech te Święta Wielkiej Nocy, inne niż co roku, będą dla Was pełne spokoju i otwartego serca. Niech nigdy nie opuszcza Was optymizm! Wszystkie troski odpłyną daleko, a Dobro i Miłość przypłyną szeroką rzeką. Oby Nadzieja, która umiera ostatnia przyniesie Wybawienie, Oczyszczenie i lepsze jutro. Niechaj Zmartwychwstały Chrystus otrze łzy, aby ten Święty Czas obfitował w zdrowie i spokój
życzy Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece

Zmartwychwstanie

Już Annaszu,
już Kajfaszu,
już nie sądźcie !
Pokutujcie !

Już Piotrze,
już Judaszu,
za zaprzaństwo
swe żałujcie !

Zapiał kur,
rozsypały się srebrniki,
zawisł sznur !
Barabasz uwolniony
wiwatuje tłum !

Weroniko, Weroniko,
chustę szykuj !
Szymonie z Cyreny
unieś krzyż
zakrwawiony !

Mario, Matko Święta
już nie bolej,
już łez nie lej !
Śmierć przed Panem klęka !
Syn Twój zbawił
świat nasz cały !

Już nie płaczcie
wierzby zapłakane !
Wielka Noc i świtanie…
Idzie Zmartwychwstanie !

Autor: Sabina Pelc