Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece przedkłada informacje o zapisach do Oddziału Przedszkolnego (dzieci młodsze) oraz do klasy „O”. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły należy złożyć w terminie od 07.03.2017r. do 31.03.2017r.