26 listopada w naszym przedszkolu odbyły się wróżby i zabawa andrzejkowa. Dzieci w pięknych strojach tańczyły przy dźwiękach skocznej muzyki. Właśnie w tym dniu dzieci miały okazję przenieść się w magiczny świat wróżb. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w nich i wyrażały pragnienie aby andrzejkowe wróżby się spełniały. Swoją przyszłość odkrywały, losując przedmioty, które przepowiadały jakie życie ich czeka, kim zostaną w przyszłości, jakie imię będzie nosić ważna dla nich w przyszłości osoba. Radości nie było końca.