Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka.
Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija.
Nie ma dobra, które na nią pozwala.
Tadeusz Borowski, U nas w Auschwitzu
Jesienna zaduma o przemijaniu i wartości ludzkiego życia skłoniła uczniów kl. IV – VIII do wycieczki na Górę Śmierci w Pustkowie w dniu 26.10.2022. Uczniowie uczcili pamięć poległych tam Żydów, Polaków i jeńców sowieckich modlitwą, minutą ciszy oraz uroczystym odczytaniem Apelu Poległych.
Następnie delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła światło pokoju i nadziei.
W ciszy przeszłość spoczywa i tylko od nas zależy, co z niej ocalimy, co zostawimy w pamięci, co dla przyszłości zachowamy i przekażemy innym pokoleniom.
Uczniowie zwiedzili również Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną obrazującą historię i działanie obozów pracy przymusowej oraz poligonu wojskowego w kontekście powiatu dębickiego i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej. Ta ekspozycja to nie tylko przekazywanie wiedzy na temat co się wydarzyło w tym miejscu, ale uświadomienie sobie jak straszne były to przeżycia dla ludzi, którzy tu przebywali, o ich niewyobrażalnym cierpieniu i śmierci. To nie tylko żywa lekcja historii, ale także zaszczepienie w młodych ludziach empatii, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Przesłanie: Nigdy więcej wojny! w obecnych czasach, kiedy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, nabiera wyjątkowego znaczenia!