Dnia 8. 02. 2023 uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w wycieczce do Urzędu Gminy w Ostrowie. Uczniowie zapoznali się z referatami znajdującymi się na terenie urzędu, a co za tym idzie gdzie i jakie sprawy można załatwić w urzędzie gminy, kto tutaj pracuje i co należy do jego obowiązków. Była to żywa lekcja preorientacji zawodowej w ramach zapoznawania się z różnymi zawodami. Sekretarz Gminy pani Agnieszka Sochacka w prosty sposób wyjaśniła obecnym jak pracuje Urząd Gminy, jak wygląda ordynacja wyborcza władz lokalnych, w jaki sposób zapadają ważne decyzje dotyczące mieszkańców gminy, jak pracują radni. Dzięki temu wykładowi uczniowie utrwalili i poszerzyli swoje wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Zwiedzając i obserwując pracę urzędu mieli również okazję spotkać się z Wójtem Gminy Ostrów panem Grzegorzem Ożogiem, który opowiedział im jak wygląda jego praca” od kuchni”. Składamy serdeczne podziękowania na ręce pani Agnieszki Sochackiej za ciekawy wykład, a panu Wójtowi Grzegorzowi Ożogowi dziękujemy za miłe przyjęcie i drobne upominki.