Jasnogórska Pani ,Tyś Naszą Królową…Dnia 19 października uczniowie i nauczyciele wzięli udział w pielgrzymce do Częstochowy.Wycieczka do tego miejsca była uczczeniem 20. rocznicy nadania szkole zaszczytnego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego .Podczas pobytu na Jasnej Górze uczestniczyliśmy we mszy świętej,którą wraz z innymi księżmi odprawiał nasz Ksiądz Proboszcz, Józef Pajor.Był on również naszym przewodnikiem duchowym.Każdy z uczestników zaniósł przed oblicze ukochanej Mateńki swoje podziękowania i prośby.Niezapomnianych przeżyć dostarczyło nam przejęcie na kolanach wokół Cudownego Obrazu.Mieliśmy możliwość zwiedzenia podziemi i skarbca.Duże wrażenie wywarł na nas pobyt w duchowej stolicy Polski.