Szkoły pozostają zamknięte do Wielkanocy. Od dziś, tj. 25 marca 2020 r. kontynuujemy zdalne nauczanie, jednak zmianą jest to, że nauczyciele realizują podstawę programową (nowy materiał), a uczniowie wykonują zadania, które będą podlegać ocenie. Nauczyciele będą brać pod uwagę systematyczność, samodzielność wykonywanych prac, terminowość odsyłania zadań, czytelność i estetykę notatek w zeszytach.
Uczniowie będą mogli też uzyskać oceny za zadania dodatkowe tzw. dla chętnych.
Obowiązkowość, terminowość, samodzielność, właściwy stosunek do przedmiotu oraz zaangażowanie w proces zdalnego nauczania będą również miały wpływ na oceny z zachowania.
Szanowni Rodzice zachęcajcie dzieci do samodzielnej pracy, kontrolujcie wywiązywanie się dzieci z obowiązków szkolnych, mobilizujcie szczególnie starszą młodzież do samodzielnej pracy. Pozostańcie w kontakcie z wychowawcą.
Staramy się zrozumieć Waszą sytuację, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że łączycie wiele obowiązków na co dzień. Pamiętajmy, jednak, że nauka na odległość stała się koniecznością i obowiązkiem, z którym musimy wspólnie się zmierzyć.
Życzymy dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym