Decyzją Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece zostają zawieszone zajęcia od 12 do 25 marca 2020 r. z czego pierwsze dwa dni ( 12-13 marca 2020 r. czwartek , piątek ) to okres przejściowy.
W okresie przejściowym w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów , którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.                                                                 Dotyczy to klas I- VIII oraz Oddziałów przedszkolnych.                                                                                           Dzieci i uczniowie w tym czasie nie przychodzą do szkoły.