15.05 w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający Majowe Święta Narodowe.
Grupa przedszkola „Sówki” pod opieką Pani Domiceli Wojna przygotowała piękny montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.
W apelu wzięła również udział reprezentacja klas starszych, której uczniowie upamiętnili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz przypomnieli ważne i doniosłe fakty z historii Polski.
Akademia odbyła się w otoczeniu odświętnych strojów, barw i symboli narodowych.