Tegoroczny szkolny konkurs recytatorski pt. ,,Z poezją Aleksandra Fredry za pan brat” przybliżył twórczość poety, pisarza, który jest obecnie jednocześnie patronem roku 2023. Uczniowie klas IV-VII zaprezentowali swe wyjątkowe umiejętności. Rywalizacja była niezwykle wyrównana. Komisja w składzie p.A. Draus, p.A. Nogaj-Kogut, p.A. Jemioło, p.S. Pelc, p.M.Jaksan wyłoniła trzech zwycięzców: miejsce 1- Julia Tęczar, miejsce 2- Szymon Zawisza, miejsce 3- Oliwia Feret, przyznając także dwa wyróżnienia dla Klaudii Ciskał i Gabriela Chmury. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny ph. ,,Wiersze A. Fredry w malarstwie „. Okazało się, że najbardziej wymowne prace należały do uczniów: Oliwii Feret, Edyty Ferfeckiej i Olgi Perlik.
Organizatorki konkursu p.A.Draus i p.A. Nogaj-Kogut dziękują za wytężoną pracę, zaangażowanie oraz przygotowanie wszystkim uczestnikom.