Udział całej społeczności szkolnej w akcji ” SZKOŁA DO HYMNU” 2022

Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, dziecko, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi i w budynku