Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, odzież wierzchnia, pomnik i tekst „Szkoła do hymnu -wtorek, 10 listopada 2020 r., godz. 11:11, Zapraszamy do udziału w akcji MEN MINISTERSTWO EDUKAGJI NARODOWEJ www.gov.pl/edukacja f /ministerstwo.edukacji/ @men_gov_pl”
🎵 Zapraszamy szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, w tym polonijne do udziału w akcji MEN #SzkołaDoHymnu i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 🔟 listopada o godz. 11:11❗️W tym roku proponujemy śpiewanie w małych grupach lub za pomocą komunikatorów on-line.