Data 28. 09. 2017 r. pozostanie na długo w pamięci społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej  w Ociece oraz mieszkańców wsi. Tego dnia obchodzona była podwójna uroczystość – mianowicie 14 rocznica nadania imienia Patrona Szkole – Kard. Stefana Wyszyńskiego połączona z oddaniem do użytku przyszkolnego boiska sportowego. Obchody Święta Patrona rozpoczęły się od mszy świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Jana Gaworczyka wraz z księdzem misjonarzem Markiem Pawełkiem. Następnie miała miejsce część artystyczna. Występów recytatorskich oraz śpiewu uczniów pod przewodnictwem p. Agnieszki Draus, p. Sabiny Pelc i p. Ryszarda Niewiarowskiego wysłuchali uczniowie, karda pedagogiczna, rodzice oraz zaproszeni goście. Myślą przewodnią tej rocznicy było hasło: „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”. Jednakże znamienne były również słowa Kardynała mówiące o tym, iż „potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu z ofiary siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał i drugich – o dobru rodziny, o wypełnianiu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu”. Dyrektor szkoły p. Marta Szybała wręczyła uczniom nagrody za konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia, konkurs literacki dotyczący historii kościoła w Ociece oraz konkurs plastyczny, w którym przedstawiona była postać patronki naszego kościoła – Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Drugą wspomnianą częścią święta było podsumowanie projektu Cargill Cares, do którego zakwalifikowała się szkoła w Ociece. Celem projektu była budowa boiska do piłki nożnej oraz piłki siatkowej wraz z wyposażeniem, natomiast jego warunkiem – zaangażowanie lokalnego społeczeństwa w jego realizację. Zakres wykonywanych prac był zgodny z wcześniej stworzonym harmonogramem, którego ustalenie konsultowane było, m.in. z p.o Wójtem Gminy Ostrów Grzegorzem Ożógiem, dyr. Szkoły Podstawowej w Ociece, radnymi wsi Ocieka oraz Radą Sołecką. Dyrekcja szkoły oraz Rada Sołecka we własnym zakresie zniwelowała teren nieużytku, zapewniła ziemię do gruntownego wyrównania nawierzchni, jak również odmalowała ogrodzenie otaczające boisko. Wszystko odbyło się przy ogromnym wsparciu ze strony nauczycieli, pracowników obsługi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ociece, rodziców uczniów, mieszkańców wsi,  piłkarzy z klubu Victoria Ocieka oraz strażaków. Wszystkim tym osobom dyrekcja szkoły złożyła serdeczne podziękowania, gdyż bez ich wkładu i poświęconego czasu projekt nie zakończyłby się powodzeniem. Podkreśleniu zasługuje fakt, iż cała inwestycja uzyskała wsparcie finansowe pozyskane w główniej mierze (33tyś. zł) od firmy Cargill, natomiast pozostała część pieniędzy została ofiarowana przez firmę Ekspert – Trans Skowroński, klub sportowy Victoria Ocieka i Radę Sołecką. Szczególne podziękowania złożone zostały na ręce dyrektora Cargilla – p. Wacława Wojny, koordynatora projektu p. Patrycjusza Perlika oraz wszystkich pracowników w/w firmy, którzy uczestniczyli w realizacji projektu. Uczniowie z przejęciem czekali także na chwilę oddania boiska do użytku, które rozpoczęło pierwsze symboliczne kopnięcie piłki do bramki przez dyrekcję szkoły oraz p. P. Perlika. Było to znakiem inauguracji rozgrywek sportowych – meczu uczniów kl. I – III, które sędziował p. Robert Proczek. Ten emocjonujący dzień zakończyła niecodzienna atrakcja przygotowana dla uczniów przez Radę Sołecką czyli zabawy na dmuchawcach oraz prezenty w postaci soczków i słodyczy.

 

Agnieszka Draus