W tym roku ze względu na specyficzną sytuację obchody święta Patrona naszej szkoły miały wyjątkowy charakter. Przedstawiciele Samorządów Klasowych , Uczniowskiego Samorządu Szkolnego , uczniowie z klasy IV i V, dyrektor szkoły p. Karol Świniuch, p. Agnieszka Draus oraz p. Anna Jemioło wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza Józefa Pajora. Następnie uczniowie klasy VIII – M. Misiewicz i K. Wójcicka w poszczególnych klasach dokonali uroczystego odczytu przybliżając całej społeczności szkolnej postać kardynała Stefana Wyszyńskiego . Tegorocznym mottem były słowa Prymasa: „ Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te które w innych budzi.” Mamy nadzieję , że dobie światowego kryzysu staną się one podstawą ludzkiego zachowania pełnego wzajemnej życzliwości , szacunku, pomocy oraz pokory.