Gdzie jest mój kraj?
Tu, gdzie to samo niebo
Pod którym chronisz się
Ty i ja,
A ono ciągle błękitne trwa
Tu jest mój kraj!
S. Pelc
Co roku, w listopadzie, czcimy jedno z największych wydarzeń w naszej historii – Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Radosna to data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność. My, społeczność naszej szkoły też świętowaliśmy ją radośnie. Uroczystość patriotyczną rozpoczęliśmy od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania Hymnu Narodowego. Następnie nasi najmłodsi czyli grupy przedszkolne wytańczyły, wyśpiewały i wyrecytowały swoją radość i dumę, że są Polakami. Dzieci w odświętnych strojach, z kotylionami, chusteczkami w barwach narodowych niezwykle kolorowo i radośnie świętowały to najbardziej polskie święto, bo dzieci robią to najszczerzej i najpiękniej.
Uczniowie starszych klas przedstawili pokrótce historię osłabienia Polski, wykreślenia Jej z map świata oraz powolnego powrotu do niepodległości. Wiersze o tematyce patriotycznej i pieśni legionowe przypomniały jak rodziła się II Rzeczpospolita. Młodzi strzelcy i legioniści, którzy walczyli o niepodległość tak ofiarnie, spełnili marzenia kilku pokoleń Polaków. Kiedy szli na bój, towarzyszyły im pieśni i piosenki, powstające w okopach, na froncie, w marszu. Pozwalały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy, rozweselały. My też chcemy, aby te pieśni ciągle żyły poprzez śpiew : o wojence, szarej piechocie, komendancie… Te pieśni, które są częścią naszej historii i narodowej kultury zawsze budziły ciepłe uczucia i wzruszały polskie serca. Niech żyją w polskiej duszy! Nasze wspólne śpiewanie to hołd, jaki składamy tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę.
Dziękujemy wszystkim paniom nauczycielkom grup przedszkolnych, pani Sabinie Pelc i panu Ryszardowi Niewiarowskiemu za przygotowanie tej uroczystości. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za udany występ. Dziękujemy za wspólne świętowanie!!!