„Ojczyzna moja – to te ciche pola,

co je od wieków zdeptała niewola…”

                                                                  M. Konopnicka

                      Dnia 27.10.2018r. w Szkole Podstawowej w Kozodrzy im. Działaczy Ruchu Chłopskiego odbył się Gminny Konkurs Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach tematycznych: recytacji i śpiewie. W konkursie brali udział uczniowie z klas IV – VIII z terenu naszej gminy. Szkołę Podstawową w Ociece im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowały dwie uczennice z kl. VIII – Julia Mech i Maria Czapka, która w kategorii recytacji zajęła drugie miejsce. Uczennica ta deklamowała wiersz Marii Konopnickiej „Ojczyzna”. Obu uczennicom do recytowanych wierszy akompaniowała na skrzypcach Izabela Nogaj – uczennica kl. III gimnazjum. Uczennice do konkursu przygotowywała p. Anna Nogaj – Kogut. Cała społeczność szkolna cieszy się z sukcesów Marysi i życzy Jej rozwijania zdolności i pasji recytatorskich.