W Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. S. Wyszyńskiego w Ociece odbyły się zajęcia edukacyjne na temat patrona szkoły. Uczniowie klasy 8 zapoznali się z wystawą pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Następnie wysłuchali prelekcji historyka z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Pana Jacka Magdonia z IPN w Rzeszowie o „Prymasie Tysiąclecia”. Zajęcia zbiegły się z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie zorganizowała Pani Roksana Haratyk.