W październiku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkole Filialnej w Zdżarach odbył się szkolny konkurs plastyczny „Las jesienią”, który przeznaczony był dla przedszkolaków, uczniów klas I – III. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg konkursu była pani Diana Kobos – nauczyciel wychowania przedszkolnego. Spośród 43 prac konkursowych komisja dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy!