Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. według harmonogramu

  • godzina 8.00 – msza św. w kościele w Ociece
  • godzina 9.00 – uroczystości w szkole

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w inauguracji nowego roku szkolnego.