I N F O R M A C J A


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Ociece informuje o trwających zapisach
do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2023/2024

 

  • Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych – 20.02. – 10.03. 2023 r.

  • Postępowanie rekrutacyjne do klasy I w/w szkoły – 01.03. – 04.04.2023 r. 

 

Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne:

Zarządzenie Nr 1 2023 w sprawie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenia jej przewodniczącego

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2023

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I 2023

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I 2023

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA MIESZKAJĄCEGO POZA OBWODEM SZKOŁY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ