I N F O R M A C J A


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Ociece informuje o trwających zapisach
do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2022/2023

 

  • Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych – 01.03. – 31.03. 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych – 13.04.2022 r.

  • Postępowanie rekrutacyjne do klasy I w/w szkoły –
    01.03. – 04.04.2022 r. 
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych – 22.04.2022 r.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Zarządzenie Nr 3 2022 w sprawie komisji rekrutacyjnej i powołania jej przewodniczącego

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I 2022

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I 2022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY DO KLASY I