Może być zdjęciem przedstawiającym 16 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i ludzie stoją